File doesnt exist: ../../..//1.0.1.0/3/1/p_top.php
File doesnt exist: ../../..//1.0.1.0/3/1/p_navigation.php
File doesnt exist: ../../..//1.0.1.0/3/1/p_left.php

Köpvillkor SveaWebPay Faktura

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Verktygsstallet överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Köpvillkor SveaWebPay Delbetala

Svea Ekonomi AB erbjuder er att, efter godkänd kreditprövning som sker efter ni fyllt i personuppgifterna i kassan, teckna ett kontokreditavtal på de villkor som framgår av de allmänna villkoren till bilagt kontoavtal. Ett kontoavtal innebär att ni får en kredit som ni kan använda till inköp hos till Svea anknutna leverantörer. För varje tillfälle ni betalar till Svea så kan ni disponera motsvarande kreditutrymme som ni amorterar för andra inköp under den tid som kontokreditavtalet gäller. Krediterbjudandet gäller det belopp som anges i kontoavtalet. Kredittiden väljer ni genom att kryssa i det alternativ som passar er bäst. Ni åtar er att inom kredittiden återbetala hela krediten. Det innebär att ni varje månad måste betala minst den summa som framgår av det val ni gjort. Självklart kan ni betala mer eller betala hela krediten på en gång utan att detta kostar något extra. Om ni vill utnyttja kontokrediten under kredittiden för andra köp kommer – för att krediten skall vara slutbetald inom den avtalade kredittiden - den lägsta månadsbetalningen att höjas. Desto kortare kvarvarande kredittid desto högre lägsta månadsbetalning. Av datatekniska skäl kommer Svea, om ni utnyttjar kontokrediten för flera inköp att tills vidare fakturera er separat för de olika köpen. Självklart slipper ni i så fall att betala för mer än en aviseringsavgift per månad. Om ni inte särskilt meddelar Svea kommer Svea att för er räkning att betala era inköp hos Verktygsstallet. Har Du några frågor så kan du ringa 0492-100 43 för närmare information.
 
Exempel på effektiv ränta vid köp om 10 000 kr upplagt på 12 månader,
0 % ränta, 195 kr uppläggningsavgift och 29 kr aviavgift i enlighet med Konsumentverkets riktlinjer är 10,68 %.
 
Läs mer om allmänna villkoren på:

Retur och reklamation

Vid retur eller reklamation kontakta alltid oss först.

 

Vid felbeställning - retur

Om du har gjort en fel beställning av någon vara, ska du skicka tillbaka den inom fem dagar och då betalar du själv för returfrakten. Kontakta alltid oss först. Varan skall alltid skickas tillbaka i originalförpackningen och i orginal skick, med en fakturakopia. Specialbeställningar återtas inte. Verktygsstallet löser inte ut paket mot postförskott eller efterkrav. Vid retur av felfri vara görs ett returavdrag motsvarande 80-100% av fakturerat pris. 


Om du fått en defekt vara - reklamation

Vid reklamation av vara som är defekt, vilket beror på Verktygsstallets hantering, skickar du tillbaka varan och Verktygsstallet AB står för frakten. Kontakta alltid oss först. Skulle produkten efter besiktning inte vara felaktig, fakturerar Verktygsstallet  AB kunden transportkostnaden.

Som privatperson har du alltid rätt till 14 dagars ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen.


Transportskador 

Om varan har transportskadats ska du omgående anmäla detta till chauffören eller till fraktbolaget.

Garanti

Om inget annat anges lämnar vi 1 års garanti vid fabrikations- och materialfel. Varan ska inte ha utsatts för onormal användning eller vanvård och garantin omfattar inte slitagedelar ej heller förbrukningsvaror. Vi förbehåller oss rätten att reparera varan eller byta ut den. Vid retur av reklamerad vara skall denna vara väl rengjord samt väl emballerad.

 

File doesnt exist: ../../..//1.0.1.0/3/1/p_bottom.php